PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W imieniu organizatorów zapraszamy na otwarte szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i innych osób, które pragną poznać Program Nauki Zachowania i rozwinąć swoje kompetencje w pracy z uczniami przejawiającymi niepokojące zachowania. Szkolenie przygotowuje do wdrażania Programu Nauki Zachowania w macierzystej placówce.

INFORMACJA o PNZ0

Program Nauki Zachowania jest kompleksowym zestawem działań wychowawczych wkomponowanych w system wartości, zasad i procedur szkoły, opartym na wiedzy o zachowaniach uczniów i mechanizmach motywacyjnych.

Został opracowany przez zespół trenerów NODN i SOPHIA we współpracy z PARPA. Otrzymał rekomendację oraz wpis do Systemu Programów Rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, jako spełniający standardy jakościowe I poziomu. Program oparty jest o systematyczną pracę nauczycieli z uczniem i zakłada efektywne zatrzymanie niewłaściwych pogłębiających się zachowań na przestrzeni ok 6 tygodni pracy.

TERMINY I MIEJSCE SZKOLEŃ:

31 03 – 02 04 2017 

     

 ZIELONA GÓRA Przylep

 24 – 26 03 2017

 

 KRAKÓW Kolna

SZKOLENIA PROWADZONE SĄ PRZEZ REKOMENDOWANYCH TRENERÓW – AUTORÓW PROGRAMU

Więcej informacji, m.in. koszt szkolenia: na stronie www.programnaukizachowania.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie