PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Komunikat dotyczący zadania nr 40/3.3.4/17/DPL: opracowanie i dystrybucja publikacji adresowanej do przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich (I TURA).

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi na zadanie nr 40/3.3.4/17/DPL: opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji adresowanej do przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych, na które aplikuje wnioskodawca.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie