Drukuj

Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w trybie konkursu ofert: "Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zadanie 3/3.1.2.4/DRM/PARPA.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia
Wzór oferty
Wzór oświadczenia
Wzór oświadczenia 2