PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 


Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego na dwa równoległe szkolenia pt. Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Zapraszamy na dwa szkolenia

pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.”

 

CEL SZKOLENIA : Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności do tworzenia lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zaliczenia szkolenia w formie prezentacji/przygotowania pracy końcowej. Na zakończenie szkolenia absolwenci otrzymają: certyfikat.

ORGANIZATOR: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie.

REALIZATOR: „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie.

PATRONAT NAUKOWY : Pan prof.n.dr hab. Jerzy Mellibruda – Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

KIEROWNIK SZKOLENIA : Pani Katarzyna Łukowska - Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


KADRA: Zajęcia poprowadzą m.in. specjaliści profilaktyki uzależnień, certyfikowani psychoterapeuci z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

MIEJSCE SZKOLENIA : Ośrodek Szkoleniowy Fundacji „ETOH”, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, mapa na stronie: www.etoh.edu.pl , telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia ze strony Fundacji ETOH: Pani Wioleta Bartnicka 604 616 122.

UWAGA : Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z noclegiem i wyżywieniem.

TRANSPORT : Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.

WYMIAR SZKOLENIA: Każde szkolenie składa się z 4 zjazdów (100h).

DWA SZKOLENIA W TYM SAMYCH TERMINACH:

Zjazd 1: 11 - 13.09.2017 r.

Zjazd 2: 2 - 4.10.2017 r.

Zjazd 3: 18 - 20.10.2017 r.

Zjazd 4: 20 - 22.11.2017 r.

ADRESACI SZKOLENIA – pracownicy służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorzy gminnych programów; pracownicy lecznictwa odwykowego; przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich oraz osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

OSOBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA SZKOLENIE Z RAMIENIA MCPS są :
Pani Katarzyna Kowolik i Pani Małgorzata Wołągiewicz - w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w 69.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl w zakładce Szkolenia i Konferencje.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie