Drukuj

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 Nr zadania 3/3.1.2.4/18/DRM/PARPA - „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.”

Czytaj (plik pdf)

Wzór formularza

Oświadczenie

Stawki finansowe