Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o rozstrzygnięciu konkursu realizację zadania 3/3.1.2.4./18/DRM/PARPA - Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2018.

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana z ETOH Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy na kwotę 65 000,00 zł.