Drukuj

Publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 11 kwietnia 2018 r. na realizację zadania  z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 -profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - tj. na realizację zadania - 44/3.4.3/18/DEA wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu w związku z konkursem 

Wyniki...