PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wdrażających rekomendowany Program Nauki Zachowania. PNZ jest programem profilaktyki selektywnej adresowanym do uczniów zagrożonych zachowaniami problemowymi.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA REKOMENDOWANEGO PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA ADRESOWANE DO NAUCZYCIELI

Informujemy, że w roku 2019 realizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wdrażających w swojej szkole rekomendowany w systemie Rekomendacji Program Nauki Zachowania. PNZ jest programem profilaktyki selektywnej adresowanym do uczniów zagrożonych zachowaniami problemowymi.

Szkolenia dostępne są w ramach realizacji zadania publicznego Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych finansowanego w całości w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków NPZ na lata 2016-2020

Projekt pn. Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2019 składa się z dwu etapów: szkolenia dla przedstawicieli zgłoszonych do projektu szkół i w drugim etapie warsztatów dla nauczycieli w szkołach. Adresatami projektu są nauczyciele i wychowawcy w placówkach oświatowych.

Warunkiem udziału nauczycieli z danej placówki jest zgłoszenie się do projektu do 10 marca i udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych projektem odbędą się 25 marca równolegle w Warszawie i w Katowicach.

Formularz zgłoszenia szkoły do projektu oraz szczegółowy opis PNZ oraz projektu znajduje się na stronę  www.programnaukizachowania.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie