PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach od 1 do 3 kwietnia 2019 roku odbyła się XXXIX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 75 osób (66 osób starało się o tytuł specjalisty, 9 o tytuł instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac od 10 osób. W tej sesji egzaminacyjnej wśród złożonych prac wykryto również 2 przypadki plagiatu.

Do egzaminu zakwalifikowano 63 osoby. W rezultacie po tej sesji do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 47 osób, do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyło 7 osób.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

Po kwietniowej sesji egzaminacyjnej lista certyfikowanych liczy już 2443 osoby, w tym 1994 osoby posiadają tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 449 osób posiada tytuł instruktora terapii uzależnień.

Korzystając z okazji przypominamy Państwu, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Osoby, które będą przystępować do kolejnych sesji zapraszamy do lektury informatora dla osób przystępujących do egzaminu, zawiera on ważne wytyczne na temat konstrukcji pracy egzaminacyjnej oraz informacje na temat trybu składania wniosków o przystąpienie do egzaminu. Informator znajduje się na stronie internetowej www.parpa.pl w dziale Certyfikacja terapeutów – Egzaminy certyfikacyjne.

Przypominamy również, że niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są pod kątem podobieństwa do innych prac przy pomocy specjalistycznego programu. W części ustnej egzaminu egzaminatorzy skupiają się głównie na pracy terapeutycznej zaprezentowanej przez kandydata, pytają o zastosowane interwencje, o kryteria ich doboru. Ciekawi są także, jak kandydat rozumie pacjenta, jego funkcjonowanie, reakcje na działania terapeuty.

Zachęcamy osoby, które myślą o przystąpieniu do kolejnych sesji egzaminacyjnych do kontaktu telefonicznego z pracownikiem Działu Lecznictwa Odwykowego pod numerem 022 25-06-338 w celu weryfikacji dotychczas przesłanych do PARPA zaświadczeń o ukończeniu wszystkich etapów szkolenia oraz uzyskania ewentualnych dalszych informacji na temat procesu certyfikacji

Zapraszamy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie