PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Pracownia Motywacji i Zmian ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie realizowane na zlecenie PARPA ”Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień. Szkolenie adresowane jest do specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osób będących w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień.

Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu ogłasza nabór uczestników zadania: ”Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień  finansowanego przez PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o podstawowych zjawiskach pracy grupowej, zapoznanie z założeniami i wybranymi metodami psychoterapii grupowej w różnych podejściach terapeutycznych (humanistyczno-doświadczeniowym, psychodynamicznym i dialogu motywującym) przydatnych w pracy z osobami uzależnionymi oraz naukę ich stosowania. Prowadzącymi zajęcia wykładowe i warsztatowe będą: Bożena Maciek-Haściło, Ireneusz Kaczmarczyk, Jarosław Banaszak i Krzysztof Parusiński

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe  oraz dwie pozycje książkowe dot. pracy grupowej. W trakcie zajęć przewidziane są nieodpłatne  przerwy kawowe i lunch. Uczestnikom przysługują nieodpłatne noclegi (jeden nocleg na zjazdach 2-dniowych, dwa noclegi na zjazdach 3-dniowych). Koszty podróży ponoszą uczestnicy szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być specjaliści psychoterapii uzależnień oraz osoby będące w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień. Szkolenie jest przeznaczone dla 40 uczestników, którzy będą podzieleni na dwie 20-osobowe grupy. Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu w następujących terminach:
GRUPA I :18-19 kwietnia, 29-31 maja, 10-11 września,  i 1-2 października i 7-8 listopada.
GRUPA II: 25-26 kwietnia, 10-12 czerwca, 12-13 września, 3-4 października i 7-8 listopada.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie do dnia  22 marca 2020 kwestionariusza zgłoszeniowego  zamieszczonego pod linkiem: https://profitest.pl/s/29697/7gFayPmn i dołączenie do niego skanu certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub zaświadczenia o statusie osoby w procesie certyfikacji.

Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu stosujących grupowe formy terapii.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie