Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że umowa na realizację zadania 1/3.1.2.4./20/DRM/PARPA - Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2020 zostanie podpisana z: ETOH Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy na kwotę 65 000,00 zł.