Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż egzaminy na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych z  uwagi na stan zagrożenia epidemicznego zostały zawieszone. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacja rekomendujemy bieżące śledzenie strony internetowej PARPA.