Drukuj

Stanowisko PARPA dotyczące przypadków niezgodnego z prawem wydatkowania środków z pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.