Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje o konferencji. pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - w stronę działań opartych o dowody naukowe”.

Konferencja odbędzie się 26-28.08.2020 r. w Krakowie i skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się w samorządzie gminnym profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Organizatorem Konferencji jest Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie.

Zaproszenie na spotkanie i  karta zgłoszeniowa do pobrania