PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Autorzy Programu Nauki Zachowania zapraszają nauczycieli ze szkół realizujących PNZ na Konferencję Szkoleniową, która odbędzie się on-line w dniu 22 marca 2021 r. w godzinach 16.00 - 20.00.

Konferencja adresowana jest do szkół i placówek oraz nauczycieli, którzy przeszli szkolenia przygotowujące realizatorów PNZ i uzyskali prawa do realizacji rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej pn. Program Nauki Zachowania. Do udziału zaproszone są zespoły nauczycieli realizujących PNZ w szkole.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń realizatorów PNZ oraz zapoznanie uczestników z nowościami w programie (modyfikacje wprowadzone w ostatnim czasie oraz nowy podręcznik dla realizatora PNZ).

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami realizacji Programu. Przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń związanych z sukcesami i trudnościami, jakie towarzyszą realizatorom w codziennej realizacji Programu  w szkołach oraz poszukiwanie rozwiązań związanych z radzeniem sobie z najczęstszymi trudnościami. Omówione zostaną także doświadczenia z realizacji PNZ w czasie nauczania zdalnego.

Organizatorzy przedstawią wprowadzone nowe sposoby realizacji Programu Nauki Zachowania służące zwiększeniu jego efektywności, między innymi zmiany w sposobie ustalania celów ucznia w Programie, realizację zajęć wychowawczych w klasach objętych Programem, nowe działania i materiały Programu w tym scenariusz zajęć z klasą.

Uczestnikom Konferencji udostępniony zostanie opracowany dla realizatorów nowy Podręcznik PNZ, w którym zawarto wszystkie nowe materiały i rozwiązania w Programie.

Więcej informacji nt Konferencji na stronie www.programnaukizachowania.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie