Drukuj

p. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza  konkurs  z dnia 24 maja 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień , z terminem naboru wniosków do 14 czerwca 2021r., godz. 14:00.