Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego nr 8/2021/DRM/PARPA pn. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z terminem składania ofert do 25 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego - nr zadania 8/2021/DRM/PARPA