Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego nr 9/2021/DEA/PARPA pn. „Konferencja prezentująca wyniki badań „mokotowskich” przeprowadzonych w Warszawie i na Ukrainie oraz wymianę doświadczeń w zakresie lokalnych strategii profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” z terminem składania ofert do 11 października 2021 r.