PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działając na podstawie art. 8f ust . 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje,

że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Finansowo-Księgowych podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Ewy Kwiatkowskiej zamieszkałej w Otwocku. Pani Ewa Kwiatkowska wykazała wysoki poziom wiedzy merytorycznej podczas procesu rekrutacyjnego oraz zarówno jej predyspozycje zawodowo – personalne, jak i oczekiwania finansowe odpowiadają profilowi stanowiska.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie