PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia 2014 roku (poniedziałek, wtorek) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

 

Do egzaminu zgłosiły się 54 osoby, 7 osób nie zostało dopuszczonych. Osoby niedopuszczone do egzaminu otrzymają w najbliższych dniach listownie informację o niedopuszczeniu do egzaminu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od dnia posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych) zostanie wysłane pisemne uzasadnienie powyższej decyzji Komisji (recenzje). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane imienne, pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni i godziny, w obrębie pięciu egzaminujących komisji, została zamieszczona poniżej. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu, dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego, np. w dniu 1 grudnia, należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego. Mapa z lokalizacją Ośrodka Exploris znajduje się na stronie internetowej www.exploris.pl. Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy stronę www.ztm.waw.pl z mi.n. rozkładem jazdy. PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu. W związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w Ośrodku Exploris proszone są o kontakt bezpośrednio z ośrodkiem - 22 691 33 00.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Życzymy powodzenia.

Kolejność wejść na egzamin 1 grudnia

Kolejność wejść na egzamin 2 grudnia

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie