PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

NFZ WYJAŚNIA Zastępca Prezesa ds. Medycznych NFZ przekazał 3 marca 2008r. do wiadomości PARPA i do oddziałów wojewódzkich NFZ pismo, w którym zawarta jest interpretacja kilku wątpliwości istotnych z punktu widzenia placówek lecznictwa odwykowego.

  1. „ ...zgodnie z par. 27 ust. 3 zarządzenia (57/2007/DSOZ) wartość sesji jest iloczynem całkowitych wielokrotności jednostki czasu wykazanej w załączniku nr 1 do zarządzenia, wagi punktowej świadczenia i ceny jednostkowej punktu. Tak więc waga punktowa godzinnej sesji rodzinnej, z udziałem trzech uczestników, wynosi 9 pkt, a w przypadku sesji trwającej dwie godziny, waga sesji wynosi 18 pkt. Natomiast waga punktowa godzinnej sesji grupowej, z udziałem 12 uczestników wynosi 12 pkt., w a przypadku sesji trwającej dwie godziny, waga sesji wynosi 24 pkt.”
  2. „Odnosząc się do uwagi dotyczącej „represjonowania” przez oddziały wojewódzkie Funduszu tych zakładów lecznictwa odwykowego, które zatrudniają specjalistę psychoterapii uzależnień, a więc osobę o wyższych kwalifikacjach, zamiast instruktora terapii uzależnień, uprzejmie wyjaśniam, że Fundusz podziela opinię, iż możliwe jest zamienne akceptowanie, w toku postępowania konkursowego, bądź rokowań, wyższych kwalifikacji personelu, niż wskazuje przedmiotowe zarządzenie, ze względu na możliwość zapewnienia przez ten personel wyższego standardu świadczeń”.

 

dr n. med. Jacek Grabowski
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
NFZ

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie