PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi systemu szkoleń dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych uprzejmie informuję, iż Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udziela rekomendacji w zakresie ww. szkoleń. Jedynym podmiotem, który otrzymał od PARPA rekomendacje jest Uniwersytet Warszawski - Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, który wprowadził do programu studiów podyplomowych moduł dotyczący rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym (ok. 70 godz. dydaktycznych).
Jednocześnie z uwagi na fakt, iż firmy/organizacje pozarządowe zajmujące się szkoleniami powołują się na program rekomendowany przez PARPA, uprzejmie proszę osoby zainteresowane udziałem w nich o sprawdzenie czy faktycznie zawartość merytoryczna jest zgodna z ramowym programem opracowanym przez PARPA.
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących wspomnianego ramowego programu wszelkich informacji udzieli Państwu z przyjemnością Pani Katarzyna Parusińska, koordynator Działu Programów Lokalnych PARPA

Krzysztof Brzózka
Dyrektor PARPA
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie