PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

PODSTAWOWE SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W związku z tym, iż w obecnym stanie prawnym ustawodawca nie definiuje zakresu szkoleń, jakie powinien ukończyć członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowała ramowy program podstawowego szkolenia dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy opracowaniu kierowano się przede wszystkim zasada spójności programu z zadaniami podejmowanymi przez gminna komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawiony program ma charakter rekomendacji i w opinii Agencji jego realizacja powinna zapewnić niezbędne, podstawowe przygotowanie każdego członka gminnej komisji do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie. Program stanowi wskazówkę co do wymagań dotyczących przeszkolenia osób wchodzących w skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanych w ustawie i nie stanowi obowiązującego prawa a jedynie rekomendacje.

W opinii PARPA członkowie gminnych komisji, niezależnie od posiadanych specjalizacji czy doświadczenia związanego z wykonywanym zawodem, powinni posiadać ten sam poziom interdyscyplinarnego przygotowania biorąc pod uwagę kolegialny sposób podejmowania decyzji przez gminna komisje.

Prezentowany program został skonsultowany m.in. przez Zespół Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów, Pełnomocników Zarządów Wojewódzkich ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ekspertów współpracujących z Agencja w poszczególnych obszarach dotyczących problemów alkoholowych. Program jest podzielony na poszczególne moduły tematyczne tak, aby jego realizacja była możliwa w poszczególnych blokach, zaś do każdego wykładu i warsztatu opracowane zostały wskazówki merytoryczne spójne z rekomendacjami PARPA.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą z przyjemnością pracownicy Działu Programów Lokalnych PARPA.

Jednocześnie, w związku z brakiem pewności co do ostatecznego kształtu, jaki przybierze w trakcie prac w parlamencie i na szczeblu rządowym, rozporządzenie Ministra Zdrowia w/s szkoleń członków Gminnych Komisji informuję, iż Agencja do czasu opublikowania w/w rozporządzenia odstąpiła od planów licencjonowania i nadzorowania tychże szkoleń.

Krzysztof Brzózka.

Pobierz formularz: szkolenie gminne.pdf

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie