PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację w roku 2008 zadań z zakresu profilaktyki..

14.05.2008
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi): ZADANIE 6.2. Szkolenie osób zajmujących się w ruchu samopomocowym pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin oraz działaniem na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej - Komisja Konkursowa informuje, że na konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego” z siedzibą w Skierniewicach. W wyniku wnikliwej analizy, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o nie przyznawaniu dotacji w konkursie ze względu na fakt, iż ww. oferta nie spełniała wszystkich kryteriów merytorycznych przewidzianych regulaminem konkursowym.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przewiduje ponownego ogłoszenia ww. konkursu w roku bieżącym. Jego ogłoszenie planowane jest na rok 2009.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie