PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 20-22 października 2008 r w Zakopanym-Kościelisku odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym - Koncepcja Przywiązania-Implikacje dla Pracy Socjoterapeutycznej”. W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 140 osób -przedstawicieli świetlic socjoterapeutycznych oraz placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym z terenu całej Polski.

W poniedziałek 20 października konferencję otworzyła Pani Jolanta Terlikowska - Kierownik Działu Rodziny i Młodzieży PARPA. Następnie uczestnicy wzięli udział w sesji wykładowo-seminaryjnej dotyczącej paradygmatu przywiązania, która rozpoczęła się wykładem Pani Liliany Krzywickiej z Centrum Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Zasadniczą część pierwszego dnia stanowił wykład - „Pozabezpieczne typy przywiązania, a zaburzenia psychologiczne. Wskazania do zmniejszania ryzyka, zwiększania odporności i interwencji społecznej” prowadzony przez profesor psychologii Antonię Bifulco z Royall Holloway, University of London. Prof. A. Bifulco specjalizuje się w zastosowaniu badań dotyczących teorii przywiązania w praktycznej pracy z młodzieżą, rodzicami oraz upowszechnianiem tego rodzaju modelu pracy w gronie specjalistów: psychologów oraz pracowników socjalnych w Wielkiej Brytanii, a także na całym świecie.W trakcie drugiej części seminarium prowadzonego przez gościa z Wielkiej Brytanii uczestnicy zapoznali się ze studium przypadku osoby z pozabezpiecznym typem przywiązania oraz wypracowali strategie terapeutyczne i korekcyjne wobec niej.

Wieczorem pierwszego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w taneczno-muzycznym warsztacie: „Taniec i muzyka w pracy z dziećmi” prowadzonym przez Stowarzyszenie Dom Tańca z Warszawy.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem Pani Teresy Jadczak-Szumiłło z poradni ITEM Umiejętności Społeczne z Żywca, którego celem było podsumowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu teorii przywiązania, jaką nabyli uczestnicy w dniu poprzednim. Ponadto Pani Teresa Jadczak-Szumiłło przedstawiła brytyjskie filmy pokazujące praktyczne zastosowania paradygmatu przywiązania w pracy z dziećmi. Następnie odbyły się dwa następujące warsztaty w 6 małych grupach:

Warsztat I: Rozwój dziecka w paradygmacie przywiązania – diagnoza typów przywiązania i analiza szkód wynikających z pozabezpiecznego przywiązania – warsztat

Warsztat II: Jakość relacji z dzieckiem – dostarczanie doświadczeń korektywnych- kierunki pracy z dzieckiem i rodziną.

Powyższe zajęcia były okazją pracy nad własnymi doświadczeniami oraz zastosowaniem teorii przywiązania w praktyce pracy socjoterapeutycznej.

W trzecim dniu uczestnicy wzięli udział w następujących warsztatach tematycznych dotyczących różnych metod i zagadnień związanych z pracą z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym:

· Co dwie głowy to nie jedna – analiza studium przypadków dzieci z zaburzeniami zachowania w oparciu o propozycje uczestników.

· Zaburzenie czy eksperymenty seksualne?

· Terapia domowa metodą ciągłej stymulacji szansą na budowanie więzi.

· Pomoc dorosłego w radzeniu sobie z lękiem przez dzieci.

· Postawy wobec ludzi z tzw. marginesu społecznego

· Jak pozyskać rodziców do współpracy?

Ponadto uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne zawierające między innymi: skrypty wykładów, studia przypadków oraz informacje związane z tematem konferencji oraz publikacje wydawnictwa PARPAMEDIA dotyczące pracy z dziećmi oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, a także książkę dotyczącą teorii przywiązania oraz jej twórcy - „John Bolby” autorstwa Jeremy Holmes.
Kolejna XII Ogólnopolska Konferencję szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym odbędzie się w roku 2009 r, na którą serdecznie zapraszamy.
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie