PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 14-15 stycznia br. przedstawiciele PARPA wzięli udział w spotkaniu roboczym dotyczącym projektu europejskiego AMPHORA (Alcohol Measures for Public Health Research Alliance). Jest to czteroletnie przedsięwzięcie (2009-2013), współfinansowane przez Komisję Europejską, badające wiele aspektów polityki i problematyki alkoholowej w krajach Unii. W zakres projektu wchodzą m.in. następujące obszary tematyczne:

 

- zintegrowana polityka wobec alkoholu
- determinanty kulturowe polityki wobec alkoholu
- marketing alkoholowy
- cena i dostępność alkoholu
- wczesna diagnoza i krótka interwencja
- redukcja szkód w środowisku, w którym pije się alkohol
- infrastruktura dla polityki alkoholowej
- zależność między wynikami badań naukowych a polityką wobec alkoholu.
 
 
Spotkanie w Barcelonie miało na celu zaktualizowanie zaawansowania prac nad projektem oraz zaplanowanie kolejnych działań na rok bieżący.
 

PARPA wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii uczestniczy w części projektu. Wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzonych w ramach przedsięwzięcia mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie właściwej polityki wobec alkoholu w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

 
 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie