PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje nabór na szkolenie dotyczące przygotowania realizatorów do wdrażania na terenie szkół procedury z obszaru profilaktyki selektywnej „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole”. Program skierowany jest do szkół, które chcą rozwinąć swoją pracę nad zmianą zachowań problemowych uczniów narażonych na poważne problemy z zachowaniem. Termin szkolenia 16-17 grudnia 2010r

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje nabór na szkolenie dotyczące przygotowania realizatorów do wdrażania na terenie szkół procedury z obszaru profilaktyki selektywnej „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole”. Program skierowany jest do szkół, które chcą rozwinąć swoją pracę nad zmianą zachowań problemowych uczniów narażonych na poważne problemy z zachowaniem. Program zakłada przyjęcie przez szkołę rozwiązań pozwalających na codzienne wsparcie i monitorowanie zachowania uczniów z grupy podwyższonego ryzyka. Strategia Programu Nauki Zachowania (PNZ) oparta jest na systemie codziennego kontrolowania uczniów od momentu ich wejścia do szkoły, do chwili jej opuszczenia oraz udzielanie natychmiastowej (po każdej lekcji oraz na koniec każdego dnia) informacji na temat oceny ich zachowania. Ważnym komponentem PNZ jest zaangażowanie rodziców do uczestnictwa w programie i rozciągnięcie jego działania na rodzinny dom ucznia. PNZ wykracza poza wpływ wywierany na pojedynczych uczniów i daje całej szkole możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się problemy z zachowaniem uczniów.

Uczniowie objęci programem
Odbiorcami programu są uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka(15 do 20% uczniów, którzy narażeni są na chroniczne lub poważne problemy z zachowaniem), którzy regularnie otrzymują uwagi, a prowadzone dotychczas działania w ramach realizowanej w szkole polityki nie przynoszą sukcesu. W ramach programu można objąć jednocześnie opieką od 10 do 30 uczniów.

Założenia teoretyczne
Program oparty jest na wiedzy płynącej z badań behawioralnych, u podłoża których znajdują się następujące założenia:

 • Zachowania problemowe i osiągnięcia szkolne często są ze sobą powiązane.
 • Podstawą dla wspierania pozytywnych zachowań są dobre relacje między dorosłymi a uczniami.
 • Pozytywne zachowania wspierają: jasno zdefiniowane oczekiwania, częsta informacja zwrotna i reakcja na zachowania uczniów, spójność i ciągłość oddziaływań, pozytywne wzmocnienia nakierowane na osiągnięcie celu.

Odbiorcy: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkół podstawowych.

Cele szkolenia:
Przedstawienie filozofii, procedur i narzędzi programu PNZ.
Rozwinięcie umiejętności przydatnych dla realizacji programu.

Treści:

 • Podstawy teoretyczne i filozofia programu PNZ
 • Współczesne modele działań profilaktycznych (w kontekście programu)
 • Podstawowe elementy i cech programu PNZ (cykl dzienny, cykl tygodniowy)
 • Charakterystyka uczniów, dla których opracowany został program PNZ (dobór uczniów do programu)
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami (na różnych etapach cyklu dziennego)
 • Organizacja i zadania zespołu kierującego programem
 • Ocena działania programu
 • Funkcjonalna Analiza (Ocena) Zachowania - metoda wspierająca pracę z trudnym uczniem

Czas: ok. 16 godzin dydaktycznych (2 dni). Szkolenie zaplanowane jest w dniach 16-17 grudnia 2010r. w Warszawie.

Koszt: 100,00 zł
Uczestnicy szkolenia mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie w ośrodku szkoleniowym, a także pakiet materiałów związanych z realizacją programu.

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą przesyłać swoje zgłoszenia na załączonym formularzu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 10 grudnia br.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale ds. Rodziny i Młodzieży – Jolanta Terlikowska tel: 22 2506356 lub Robert Frączek tel. 22 250 63 48.

>>>>> Tu karta zgłoszenia <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie