PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 30.V – 2 VI. BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się od dnia 30 maja. Długość trwania egzaminu uzależniona jest od liczby zgłoszeń osób chcących przystąpić do egzaminu jak również tego, jaka część z tych osób zostanie dopuszczona do egzaminu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Informatorze dla osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień
lub instruktora terapii uzależnień w roku 2011” (www.parpa.plCertyfikacja terapeutówEgzaminy Certyfikacyjne 2011) termin dostarczania prac wraz z dokumentami upływa 31 marca.

W przypadku braków w dokumentacji, czy problemach z dostępem do prac w wersji elektronicznej, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie bądź listownie.

W dniu 5 maja odbędzie się posiedzenie członków komisji egzaminacyjnych, po tym terminie każdy z Państwa otrzyma tradycyjną pocztą, pisemną informację o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu do egzaminu (zgodnie z zapisami „Regulaminu przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego” dostępnego na www.parpa.pCertyfikacja terapeutówRegulamin przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego).

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie