PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Dyrektor PARPA informuje, że Agencja wdrożyła system antyplagiatowy do oceny prac egzaminacyjnych składanych przez kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2015 oraz w kolejnych latach.

Przeprowadzono analizę wybranych losowo prac złożonych we wcześniejszych sesjach egzaminacyjnych, wyniki której wskazały na istnienie nieprawidłowości i potwierdziły potrzebę stosowania takiego rodzaju rozwiązania do oceny prac przyszłych specjalistów i instruktorów.

Od najbliższej sesji egzaminacyjnej każda składana praca egzaminacyjna zostanie poddana analizie komputerowej w oparciu o program antyplagiatowy. Program określi procentowo, jaką część badanej pracy stanową fragmenty tekstów odnalezione w przeszukiwanych zasobach oraz jaką cześć badanej pracy stanowią cytaty. Prace porównywane będą z aktualną bazą indeksów, która zawiera:

- indeks internetowy – 30 mln stron (do marca 2015 planowane jest zwiększenie tego indeksu do 100 mln stron),

- indeks dokumentów uczelnianych/instytucjonalnych – 100 tys. dokumentów,

- indeks prac egzaminacyjnych PARPA - 2,5 tys. dokumentów.

Informujemy także, że system antyplagiatowy funkcjonuje w oparciu o „Podkarpacką Platformę Antyplagiatową” – projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. System ten został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i udostępniony PARPA nieodpłatnie.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie