PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

„Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień"

Informacja o szkoleniu, harmonogram i formularz zgłoszeniowy znajdują się  na stronie internetowej: www.mcps.com.pl  (w zakładce Aktualne szkolenia).

 ORGANIZATOR: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie.
REALIZATOR: „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą
 w Warszawie.

PATRONAT NAUKOWY: prof.n.dr hab. Jerzy Mellibruda – Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

KIEROWNIK SZKOLENIA: Katarzyna Łukowska – Certyfikowany Specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, psycholog kliniczny

KADRA: Zajęcia prowadzą m.in. specjaliści profilaktyki uzależnień, certyfikowani psychoterapeuci z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Szkoleniowy Fundacji „ETOH”, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, mapka na stronie: www.etoh.edu.pl , telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia ze strony Fundacji ETOH:  Pani Wioleta Bartnicka 604 616 122.

UWAGA: Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z noclegiem
 i wyżywieniem.

TRANSPORT: Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny. Istnieje jednak możliwość dojazdu na szkolenie z Dworca Zachodniego (ul. Tunelowa) do Fundacji ETOH tylko przed pierwszą sesją szkolenia tj w dniu 22.06.2015r.
o godzinie 10.00.

Należy wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy i zaznaczyć potrzebę dojazdu.

WYMIAR SZKOLENIA: 100h całość szkolenia. Szkolenie składa się z 4 sesji, w planowanych terminach:

Sesja 1 : 22-24.06.2015 r.
Sesja 2 : 09-11.09.2015 r.
Sesja 3 : 19-21.10.2015 r.
Sesja 4 : 23-25.11.2015 r.

ADRESACI SZKOLENIA – pracownicy służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorzy gminnych programów; pracownicy lecznictwa odwykowego; przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich oraz  osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego.
Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności do tworzenia lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zaliczenia szkolenia w formie prezentacji/przygotowania pracy końcowej.
Na zakończenie szkolenia absolwenci otrzymają: certyfikat.

Formularz <<<<<

Harmonogram <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie