PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca 2015 roku (poniedziałek, wtorek) w Centrum Szkoleniowym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

 Do egzaminu zgłosiło się 65 osób, 10 osób nie zostało dopuszczonych do egzaminu, w tym 2 z powodu wykrycia plagiatu w ich pracach, 1 osoba wycofała wniosek o przystąpieniu do egzaminu.  Osoby niedopuszczone do egzaminu z powodu niskiej oceny merytorycznej prac otrzymają w najbliższych dniach listownie informację o niedopuszczeniu do egzaminu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od dnia posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych) wysłane zostanie pisemne uzasadnienie powyższej decyzji Komisji (recenzje). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane imienne, pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni, godziny w obrębie czterech egzaminujących komisji zamieszczona została poniżej. Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego, np. w dniu 1 czerwca należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego.

Mapa z lokalizacją Centrum Szkoleniowego Roko znajduje się na stronie internetowej www.hotelroko.pl .  Do ośrodka z Dw. Centralnego i Zachodniego kursuje autobus  127 do przystanku Techników. Inne połączenia można znaleźć na stronie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Warszawie www.ztm.waw.pl . PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu, w związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w Hotelu Roko proszone są o kontakt bezpośrednio z hotelem pod numerem 22-863-85-43. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Życzymy powodzenia.

Kolejność wejść na egzamin 1 czerwca
Kolejność wejść na egzamin 2 czerwca

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie