PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na szkolenie, które odbędzie się w dn. 1-2 października 2015r. w Warszawie.

 Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie rozpoznawania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, prowadzenia rozmów z osobami stosującymi przemoc i nadużywającymi alkoholu oraz uruchamiania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchają wykładów dotyczących nadużywania alkoholu i uzależnienia, zasad kontaktu z klientem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - nadużywającym alkoholu i stosującym przemoc, a także działań związanych z uruchamianiem procedury "Niebieskie Karty" w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie oraz roli członków komisji w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Podczas zajęć seminaryjno-warsztatowych uczestnicy będą ćwiczyli prowadzenie rozmów z osobami stosującymi przemoc, w tym podejmowanie interwencji i motywowanie do zmiany zachowania.

Udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny - koszty związane z ich zakwaterowaniem, wyżywieniem i dydaktyką ponosi PARPA. Do udziału w szkoleniu można zgłosić 2 osoby reprezentujące daną komisję.
Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest odesłanie do agencji do 8  września 2015r. do godz. 15.00  wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (w załączeniu) – faxem 22/2506360 lub pocztą (PARPA, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa). O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane (50 osób) zostaną indywidualnie powiadomione o miejscu i programie szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem ds. rodziny i młodzieży PARPA (tel. 022/2506357 lub 22/2506349)

Tutaj: formularz zgłoszenia na szkolenie

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie