PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, będące częścią struktury organizacyjnej Miasta Krakowa, w ramach zadań statutowych prowadzi następujące działania:

Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień.
Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie zaprasza do udziału w drugiej edycji Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień.

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 12-13 września 2012 r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”

Konferencja „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szanse i wyzwania”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Praca z rodzinami pacjentów uzależnionych”

Termin Konferencji: 8-10 października 2012r.
Miejsce Konferencji: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy; adres: Jachranka 76a, 05-140 Serock; www.zetom.info

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji pt. "Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom" (Lublin, 19-21 kwietnia br.), iż termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2012 roku.

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym zaprasza na bezpłatny cykl szkolenia zawodowego.

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Palenie tytoniu przez pacjentów uzależnionych od alkoholu".

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii zapraszają w dniu 16 kwietnia 2012 roku, na konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Palenie tytoniu przez pacjentów uzależnionych od alkoholu".

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2012 roku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2012 roku.

SUPERWIZJE 2012 - wyniki kwalifikacji do grup superwizyjnych finansowanych przez PARPA w 2012 r.

Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień - Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie ogłasza nabór.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie