PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Zapraszamy Państwa do składania abstraktów na konferencję naukową poświęconą tematyce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) organizowaną przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://konferencja-fasd-abstrakty.konfeo.com/pl/groups

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Czytaj więcej...

Informujemy, że umowa na realizację zadania 1/3.1.2.4./19/DRM/PARPA - Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2019 zostanie podpisana z:

Informujemy o zakończeniu postępowania konkursowego na zadanie 2/3.1.2.2./19/DRM/PARPA  - „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień - w trakcie oraz po procesie certyfikacji - do udziału w projekcie ,,Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień'', organizowane na zlecenie PARPA przez Pracownię Motywacji i Zmian.

Zapraszamy osoby, które prowadzą badania naukowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do udziału i zgłaszania swoich wystąpień na II Konferencję naukową  z cyklu "Przemoc domowa - pespektywa psychologiczna, społeczna i prawna". Tegoroczną konferencję organizujemy we współpracy z Uniwersytetem SWPS w Katowicach a jej temat to „Osoby doznające przemocy w różnych etapach życia: dzieciństwo, wiek dorosły, starość”.

Czytaj więcej...

Tworzenie nowego programu profilaktycznego dla szkół ponadpodstawowych. Poszukiwani nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie

Informujemy, że egzamin na specjalistę/konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędzie się w dniach  26 i 27 czerwca 2019 roku.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w opublikowanych wynikach konkursów z 28 grudnia 2018 r. doszło do omyłki pisarskiej.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na XXIII Ogólnopolską Konferencję Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowaną do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencja, organizowana przez PARPA, odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 maja 2019 roku.

W dniach od 1 do 3 kwietnia 2019 roku odbyła się XXXIX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Publikujemy wyniki konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Czytaj więcej...

Dyrektor PARPA ogłasza konkurs na organizację ogólnopolskiego szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dyrektor PARPA ogłasza konkurs na organizację ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie