PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2018 odbędą się w dwóch turach: wiosennej i zimowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową i materiałami kampanii „Z dala od alkoholu”, realizowanej przez Stowarzyszenie „Równość na fali” ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020, ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.

Publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 4 sierpnia 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi po akceptacji ministra zdrowia.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizują szkolenie dla personelu medycznego dotyczące „Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych”, które odbędzie się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 21 listopada br. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizowanego wydarzenia znajdują się pod linkiem:
https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/34813,Bezplatne-szkolenie-dla-osob-pracujacych-w-ochronie-zdrowia.html

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) konsorcjum firm badawczych DANAE Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o. realizuje badania pn: „Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez ich nastoletnie dzieci – ogólnopolskie badanie rodziców i ich dzieci urodzonych w 2000 r. i 2002 r.”. Badanie jest realizowane od 8 listopada do 12 grudnia 2017 roku.

Celem badania jest poznanie postaw i poglądów rodziców na tematy związane z piciem alkoholu przez dorastające dzieci i zachowań dzieci związanych z alkoholem.

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy
w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

W związku z wejściem w życie ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017r., poz. 1473) do Agencji wpłynęło wiele pytań związanych z kwestionowaniem przez niektóre podmioty lecznicze zawodów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, jako zawodów medycznych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”, GKRPA w Kielcach, OTUiW „Jeziorańskiego” w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową „Stres oraz stres pourazowy w kontekście uzależnienia i współuzależnienia”.

Fundacja ETOH realizuje na zlecenie PARPA (w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020) projekt „Opracowanie nowych narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym” - nazwa własna projektu „Rodzina Miśków”. Projekt ten to zestaw narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Nadal przyjmowane są formularze zgłoszeniowe. 

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna adresowana do sprzedawców napojów alkoholowych nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia - „MASZ WPŁYW”.

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r., niżej publikujemy listę wniosków złożonych w związku z decyzją dyrektora PARPA z dnia 6 października 2017r, spełniających kryteria formalne.

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej informuje, że nabór na kurs uprawniający do ubiegania się o Certyfikat Terapeuty Motywującego, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i Pracownię Motywacji i Zmiany w Poznaniu został zakończony.

 

Niżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w ogólnopolskiej konferencji "Zmiany w szkole - co one oznaczają dla profilaktyki".

We wrześniu br. zorganizowaliśmy konferencję dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu całej Polski. Spotkanie poświęcono perspektywie prawnej i psychologicznej rozwiązywania problemów
alkoholowych jako zadania i wyzwania dla samorządu gminnego.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie