PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Opinia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odnośnie przeznaczania środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 92  ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)

Do pobrania dokument w formacie PDF

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami o planowanym wydarzeniu polegającym na organizacji „zawodów” w piciu alkoholu, które ma być transmitowane online, oraz sugestiami o powołaniu profesjonalnej federacji zajmującej się całym cyklem takich wydarzeń w przyszłości, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oświadcza, iż podejmie wszelkie kroki, by uniemożliwić promocję oraz organizację tego typu przedsięwzięć.

Zapraszamy placówki wsparcia dziennego, w szczególności świetlice, do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak używać nowego narzędzia do samooceny pracy świetlicy”. Narzędzie to opracowane zostało na zlecenie PARPA po to, aby pracownicy świetlic samodzielnie mogli przeprowadzić ewaluację swojej placówki. Szkolenie będzie realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 23/4 w Starachowicach w trybie on-line

W związku z wpływającymi do PARPA zapytaniami informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii prof. zw. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19 jest rekomendowane dla osób uzależnionych od alkoholu. Ostateczna decyzja w tym zakresie, tak jak w każdym innym wypadku, należy do lekarza prowadzącego.
Do pobrania w/w stanowisko.

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych informuje, że egzaminy na specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się w dn. 23-24 listopada 2021r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła honorowym patronatem kampanię edukacyjno-informacyjną „Pijany kierowca - Nie reagujesz, akceptujesz! realizowaną w sierpniu na terenie Miasta Zielona Góra. Kampania ma na celu zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zatrzymania obywatelskiego.

Trwa rekrutacja kobiet w ciąży i planujących ciążę do udziału w pilotażowym projekcie FAR SEAS (Fetal Alcohol Reduction and exchange of European knowledge after SEAS).

Czytaj więcej…

Jarosław Chmielewski, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzajemne wspieranie się w realizacji ustawowych zadań i podejmowanie wspólnych działań, ukierunkowanych na ochronę praw osób z problemem alkoholowym.

Link do strony ogłoszenia.

Link do strony ogłoszenia.

Fundacja Instytut Nowej Kultury organizuje bezpłatne Szkolenie dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego nr 8/2021/DRM/PARPA pn. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z terminem składania ofert do 25 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego - nr zadania 8/2021/DRM/PARPA

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w zadaniu z zakresu zdrowia publicznego –  SZKOLENIU DLA KONSULTANTÓW LOKALNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I PROBLEMEM PRZEMOCY. Zadanie jest  finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie