PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

ETOH Fundacja rozwoju profilaktyki, edukacji i terapii problemów alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj dalej...

Sesja przeniesiona z 06 07 08 kwietnia 2020 roku na 26 27 28 października 2020 roku.

Czytaj więcej...

Ostatnia szansa na bezpłatne pakiety z karcianą grą rozwojowo-edukacyjną dla dzieci i młodzieży, opracowaną przez Fundację DOBROSTAN na zlecenie PARPA.

W dniu 9 września br. o godz. 10.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona problematyce FASD.

9 września to Światowy Dzień Świadomości FASD. Konferencja, organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miła na celu zwiększanie świadomości ryzyka związanego z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży oraz prezentację polskich rekomendacji diagnostycznych FASD (rekomendację można znaleźć pod tym adresem: https://www.mp.pl/pacjent/inne-zagadnienia-medyczne/245442,rozpoznawanie-spektrum-plodowych-zaburzen-alkoholowych).

Informujemy, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ankieterzy firmy DANAE Sp. z o.o prowadzą obecnie wywiady w ramach ogólnopolskiego badania ankietowego pn. Wzory konsumpcji alkoholu. Głównym celem badania jest oszacowanie poziomu i wzorów picia alkoholu, identyfikacja problemów związanych z alkoholem z uwzględnieniem elementów stylu życia.

Z upoważnienia Rodziny Profesora Jerzego Mellibrudy przekazuję informację, że uroczyści pogrzebowe odbędą się 16 września w środę o godzinie 13.00, na Cmentarzu Wojskowym na Warszawskich Powązkach, ul. Powązkowska 43.   

Z poważaniem
Katarzyna Łukowska
p.o dyrektor PARPA

nekrolog

nekrolog jm

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych, pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego, przygotował Apel na sierpień – miesiąc abstynencji.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje o szkoleniu dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pt. „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje o konferencji. pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - w stronę działań opartych o dowody naukowe”.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane rodzicom i opiekunom dzieci z postawioną diagnozą FASD prowadzone przez Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem.

Czytaj

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi przez zarządcę budynku, w którym mieści się siedziba PARPA, uprzejmie informujemy, że 3 lipca br. pracownicy Agencji będą pracowali zdalnie. Zachęcamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Przepraszamy za wynikające z tego utrudnienia. Od poniedziałku, 6 lipca br. Agencja będzie pracowała w normalnym trybie.

Fundacja ETOH oraz  PARPA zapraszają do udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Szkolenie będzie realizowane w Warszawie i w Gdyni. Nabór na szkolenie już trwa, serdecznie zapraszamy!

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie