PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

10 grudnia 2021 roku w kinach w całym kraju pojawi się film „Powrót do tamtych dni” w reżyserii Konrada Aksinowicza. To wyjątkowy list miłosny do lat 90-tych i minionych lat dzieciństwa, ale też trudna historia walki z alkoholizmem ukochanego ojca.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2021 r. po pracach sejmowych do Senatu przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 1631, druk senacki nr 572). Projekt ten przewiduje połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Egzaminy certyfikacyjne PARPA - sesja jesienna 2021 kolejny raz zorganizowane zostały w pełni w trybie on line, dotyczy to zarówno części pisemnej, jak i ustnej. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dotyczące sesji.

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień, którzy zgłosili się do sesji egzaminacyjnej planowanej na 15 i 16 listopada 2021 roku oraz poprawnie rozwiązali test wiedzy (czyli zaliczyli część pisemną egzaminu) proszeni są o sprawdzenie terminu i orientacyjnej godziny obrony prac certyfikacyjnych (czyli części ustnej egzaminu) na załączonych listach.

Terminy sesji egzaminacyjnych w roku 2022 dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydatów na instruktorów terapii uzależnień.

Czytaj wiecej...

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych na szkolenie one-line, które odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 -14:45.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla instruktorów szkolących sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie niesprzedawania alkoholu nieletnim. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich, jak również osoby, które pragną rozpocząć aktywność w tym temacie.     

Link do konkursu na stronie podmiotowej BIP

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień, którzy zgłosili się do sesji egzaminacyjnej planowanej na 15 i 16 listopada 2021 roku proszeni są o sprawdzenie, na której z poniżej zamieszczonych list znajduje się przyznany im kod identyfikacyjny.

Link do list.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego „Dobry wybór na początek”. W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni pracujący z uczniami klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, mający już doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych lub edukacyjnych, wykorzystujących aktywne/warsztatowe techniki pracy.

W dniach 04 - 06 października 2021 roku odbędzie się konferencja  w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą poznać specyfikę pracy w edukacji z dzieckiem z FASD.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie