PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Wrzesień upłynął w gminie Praszka pod znakiem kampanii „Ciąża bez alkoholu”, do której przygotowywano się już w sierpniu. Swoje uczestnictwo zadeklarowały wszystkie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej z terenu gminy („ESKULAP”, „MEDYK” i „CENTRUM”), a także Przychodnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu z Olesna, Stowarzyszenie Inicjatywa

19-go października 2007 roku w sali konferencyjnej łomżyńskiego Ratusza, w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok”, odbyła się konferencja pt.: „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, której celem było wypracowanie metod działania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie...........  ...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie