PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

 

Czynniki wpływające na popyt na alkohol w kontekście kosztów społecznych i ekonomicznych w Polsce. Zmiany wysokości danin publicznych i model ceny minimalnej a spożycie alkoholu i wpływy do budżetu - dr Katarzyna Obłąkowska, dr Artur Bartoszewicz

 

Wzory konsumpcji
Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Raport z badań kwestionariuszowych 2020 r. (wersja poprawiona)
Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce 2008
JAK PIJĄ POLACY – komentarz do badań PARPA

 

Badania dotyczące dzieci i młodzieży
Europejski Program Badań Ankietowych W Szkołach ESPAD
Raport z badań ESPAD 2011
Raport z ogólnopolskich badań ESPAD 2015
Badania ESPAD - Używanie substancji przez młodzież – Polska na tle Europy
Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży – badania mokotowskie
Raport "Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów”
Badania ankietowe nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children. WHO Collaborative Study)
Streszczenie raportu z badań RARHA

 

Przemoc w rodzinie
Badanie „Grupa robocza, jako narzędzie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy – postawy, kompetencje i oczekiwania”.
Badania zlecane przez MPiPS

 

Lecznictwo odwykowe
Farmakoterapia w praktyce klinicznej placówek leczenia uzależnienia od alkoholu
Program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w opinii osób, które w latach 2009-2014 zdały egzamin i otrzymały certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień
Realizacja pozaleczniczych zadań przez Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2014 roku

 

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Postawy, opinie, kompetencje członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a ich postrzeganie barier w lokalnym systemie przeciwdziałania problemom alkoholowym. PARPA 2015.

.

Inne
FAS

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie