PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zostało powołane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w lipcu 1993 roku. Biuro jest organem prowadzącym i nadzorującym realizację zadań z zakresu profilaktyki (środowiskowej), rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych.

Biuro ds. Narkomanii współpracuje z Pełnomocnikami Wojewodów ds. Narkomanii na poziomie merytorycznym, pomagając i wspierając ich działania oraz zaopatrując - w miarę możliwości - w materiały naukowe, szkoleniowe i propagandowe.

Zakres działań Biura ds. Narkomanii obejmuje następujące zadania:

 • Tworzenie krajowej strategii zapobiegania narkomanii;
 • Promocja inicjatyw podejmowanych na rzecz zachowań prozdrowotnych i zdrowia psychicznego;
 • Koordynacja działań na rzecz redukcji popytu na środki psychoaktywne (w tym odurzające) na poziomie krajowym;
 • Tworzenie systemu szkoleń w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii;
 • Nominacja i nadzór nad Centrami Kompetencyjnymi;
 • Nadzór nad placówkami realizującymi działania z zakresu zapobiegania narkomanii;
 • Finansowanie części programów z zakresu zapobiegania narkomanii;
 • Wydawanie rekomendacji dla placówek realizujących zadania z zakresu zapobiegania narkomanii;
 • Wydawanie rekomendacji (certyfikacja) dla osób prowadzących działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną, readaptacyjną oraz szkoleniową;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu zapobiegania narkomanii;
 • Współpraca merytoryczna z innymi resortami;
 • Prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze działań na rzecz zapobiegania narkomanii;
 • Współpraca z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych zajmujących się zapobieganiem narkomanii.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zleca do realizacji programy prowadzące do podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych zadań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i postrehabilitacyjnych. Preferowane są programy posiadające wsparcie lokalne, których zakres merytoryczny zgodny z kierunkami działań wytyczonymi przez Ministra Zdrowia.

W skład Biura wchodzą następujące działy: Dział Rehabilitacji, Dział profilaktyki, Dział Badań i Analiz, Dział Szkoleniowy oraz Dział Wydawnictw.

Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jest Pan Piotr Jabłoński

Adres:
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
tel. (+48 22) 641-15-01
fax. (+48 22) 641-15-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.narkomania.gov.pl
www.kbpn.gov.pl

Slide background
Slide background
Slide background

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie