PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

 1. Ewa Rose Alster - Psycholog, Trener PTP, Łódź
 2. prof. Anna Brzezińska - Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
 3. prof. Maria Deptuła – Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 4. ks. prof. Marek Dziewiecki - Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, wykładowca w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień w Uniwersytecie Kard. S. Wyszyńskiego oraz Uniwersytecie Łódzkim
 5. prof. dr hab. Zbigniew Gaś – Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin
 6. Joanna Graniger - kierownik Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne dla Dzieci i Młodzieży, Warszawa
 7. Aleksandra Karasowska – psycholog, Gdynia
 8. Jolanta Koczurowska - prezes Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia MONAR, Gdańsk
 9. Andrzej Kołodziejczyk - prezes Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz inaczej" w Starachowicach
 10. dr Krzysztof Ostaszewski - kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 11. Teresa Szumiło - psycholog, Żywiec
 12. Mirosława Wieczorek-Stachowicz - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Leszno
 13. dr Krzysztof Wojcieszek Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, Warszawa
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie