PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

MAJ

Nadużywanie alkoholu podczas pandemii - Rosja

Minister zdrowia, Mikhail Murashko, ostrzega że nawet niewielkie ilości alkoholu mogą mieć niszczycielski wpływ na organizm człowieka. Dodaje jednocześnie, że od momentu pandemii COVID 19 i konieczności życia społeczeństwa w izolacji, wzrosło spożycie alkoholu o 2-3%. Alkohol osłabia system odpornościowy organizmu, wzmaga choroby przewlekłe jak również może powodować zaostrzenie chorób sercowo-naczyniowych. Opierając się na najświeższych statystykach dotyczących COVID 19 na świecie, ponad 3,400,000 osób zostało zarażonych a ponad 240.000,00 umarło. W Rosji odnotowano 134.687,00 przypadków z czego 16.639,00 wyzdrowiało a 1.280,00 zmarło. W Rosji uruchomiono stronę internetową poświęconą bieżącej sytuacji dot. koronawirusa w kraju.

Więcej informacji …

https://tass.com/society/1152831

Rezonans magnetyczny a wykrycie cech płodowego zespołu alkoholowego (FAS) w ciąży

Naukowcy z Oregon Health & Science University w badaniu przeprowadzonym na makakach rezusa badali wpływ alkoholu podanego matce na rozwój mózgu płodu. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało zaburzenia w obszarze rozwoju/objętości mózgu w trzecim trymestrze ciąży, podczas gdy do ekspozycji doszło tylko w pierwszym trymestrze ciąży. Otrzymane wyniki podkreślają ryzyko i niebezpieczeństwo związane z piciem alkoholu na początku ciąży, często kiedy kobieta może jeszcze nie być  świadoma faktu bycia w niej. Ponadto badanie wskazuje również na benefity związane z zastosowaniem MRI (rezonansu magnetycznego) w wykrywaniu cech FAS jeszcze przed narodzinami dziecka. Naukowcy monitorowali przebieg ciąży 28 samic makaków rezusa, poddając pomiarom rezonansem magnetycznym rozwój mózgu płodów podczas trzech trymestrów ciąży. Połowie grupy makaków podano odpowiednik sześciu porcji standardowych alkoholu dziennie, drugiej połowie nie podawano napojów alkoholowych. Zmiany w rozwoju mózgu płodów odnotowano w 135 dniu ciąży z 168 dni (początku trzeciego trymestru). Rezonans magnetyczny nie wykazał różnic między grupą kontrolną a badawczą w badaniach przeprowadzonych w drugim trymestrze.

Wang, X., et al. (2020) In utero MRI identifies consequences of early-gestation alcohol drinking on fetal brain development in rhesus macaques. PNAS. doi.org/10.1073/pnas.1919048117.

Więcej informacji ….

https://www.news-medical.net/news/20200513/MRI-reveals-signs-of-fetal-alcohol-syndrome-in-the-womb.aspx

Badania genetyczne a udar i choroba tętnic obwodowych (PAD)

Naukowcy poddali analizie dane genetyczne z kilku dużych konsorcjów i brytyjskiego Biobanku, które opisują stan zdrowotny 500.000 Brytyjczyków. Zgromadzone dane wykazują, że im większa konsumpcja alkoholu tym: trzykrotnie częstsza powszechność choroby tętnic obwodowych (zwężenia tętnic, co powoduje zmniejszenie przepływu krwi, zwykle do nóg); wzrost występowania udarów o 27%; jak również odnotowane dowody na występowanie choroby wieńcowej, migotania przedsionków i tętniaka aorty. Powyższe wyniki opisane zostały w magazynie Circulation: Genomic and Precision Medicine (an American Heart Association Journal).

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200505071947.htm

Alkohol w ciąży a depresja u potomstwa w wieku nastoletnim  

Zgodnie z wynikami badania, dzieci matek spożywających w ciąży alkohol, są 17 razy bardziej narażone na depresję w wieku nastoletnim, niż dzieci matek, które nie spożywały w ciąży alkoholu. Naukowcy z Bristol University poddali analizie dane dotyczące próby 14541 kobiet, które były w ciąży w latach 90-tych (the Avon Longitudinal Study of Parents and Children / ALSPAC), a następnie sprawdzili, czy u ich potomstwa w wieku lat 18 odnotowano depresję. Badacze odnotowali, że 4191 kobiet włączonych w badanie, spożywało napoje alkoholowe między 18 a 32 tygodniem ciąży. Jak do tej pory niewiele badań poświęcono zjawisku życia psychicznego osób nastoletnich, eksponowanych na alkohol w życiu płodowym. Spożywanie alkoholu w ciąży jest zjawiskiem dość powszechnym, w Nowej Zelandii, wielkiej Brytanii i Australii dotyczy od 40 do 80%  przyszłych mam, oraz od 10 do 15% w Kanadzie i USA. Ten wysoki odsetek może wynikać z faktu wcześniejszych rekomendacji dotyczących picia alkoholu w ciąży, które mówiły że niewielkie ilości alkoholu nie są zagrożeniem dla rozwoju płodu. Zaktualizowane rekomendacje z roku 2016 wskazują, ze najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zachowanie abstynencji przez całą ciążę. Wyniki powyższego badania zostały opublikowane w magazynie Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Więcej informacji …

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8241019/Drinking-pregnancy-children-increased-risk-developing-depression-teenagers.html

Częstotliwość reklam alkoholu

Eksperci (Foundation for Alcohol Research and Education ) wyrażają swoje zaniepokojenie wzrostem częstotliwości reklam napojów alkoholowych podczas pandemii COVID 19 i związanej z nią koniecznością izolacji sprzyjającej zwiększonej konsumpcji. Podczas jednej godziny odnotowano 107 odsłon reklam napojów alkoholowych na kontach użytkowników Facebooka i Instagramie, czyli mniej więcej co 35 sekund.

Więcej informacji …

https://www.abc.net.au/radio/melbourne/programs/mornings/alcohol-ad-every-35-seconds-during-covid-19/12241464

Działania w NOFAS-UK i zapowiadane zmiany

National Organization for Foetal Alcohol Syndrome – UK niebawem zmieni nazwę na National Organization od FASD. Powyższa zmiana podąża za obecnym rozumieniem zjawiska i wprowadzeniem pojęcia FASD przez Ministerstwo zdrowia i NICE, gdzie spektrum rozumiane jest głównie nie poprzez zmiany dymorficzne twarzy ale  jako wpływ alkoholu z okresu życia płodowego na rozwój mózgu i ciała. Ponadto organizacja pod koniec kwietnia bieżącego roku rozpoczyna ogólnokrajową kampanię edukacyjną (przede wszystkim w mediach społecznościowych) do młodych dorosłych (15-25 lat). Jak wierzą organizatorzy,  kolejne pokolenie młodych dobrze poinformowane o zagrożeniach dla płodu wynikających z picia alkoholu w ciąży, będzie tworzyć lepszą rzeczywistość i przeciwdziałać temu zjawisku. Wśród pozostałych działań i projektów realizowanych przez NOFAS-UK znajdują się: Najlepsze praktyki treningu dla osób z FASD oraz przewodnik językowy;  program „Me and my FASD toolkit” będący pomocnym narzędziem dla osób z FASD w zrozumieniu ich diagnozy i życia z nią.

Więcej informacji …

http://www.nofas-uk.org/?p=1615

Rosja podnosi legalny wiek spożywania napojów alkoholowych

Minister zdrowia Rosji poinformował, że niezbędnym stało się podwyższenie legalnego wieku na konsumpcję i zakup alkoholu z 18 na 21 lat. Przyczynił się do tego obserwowany w trakcie pandemii wzrost przypadków śmiertelnych powiązanych z alkoholem. Eksperci obawiają się, ze okres pandemii przyczyni się do powrotu nawyków nadużywania alkoholu i tym samym wzrostu spożycia w populacji. W Rosji obecnie odnotowano 242.271 przypadków zakażenie koronawirusem, co stanowi drugi najwyższy wynik po USA.

Więcej informacji…

https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-mulls-raising-legal-drinking-age-after-deaths-spike-a70265

FASD: badania na modelu zwierzęcym

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) powstaje w wyniku ekspozycji płodu na alkohol i dotyczy 1-5% dzieci w wieku szkolnym w USA. U pacjentów z FASD mogą występować charakterystyczne dysmorfie twarzy, mikrocefalia (małogłowie), deficyty poznawcze i wady narządów. Jak do tej pory nie wiele wiadomo w kwestii zaburzeń metabolicznych opisywanej grupy pacjentów. Badacze przeprowadzili eksperyment na modelu zwierzęcym wykorzystując do niego rybę o nazwie danio pręgowany (zebrafish). Celem była ocena metabolicznych konsekwencji wynikających embrionalnej ekspozycji na alkohol (EAE) u ryb karmionych wysokotłuszczową dietą o wysokim poziomie cholesterolu. Danio pręgowany miał więcej cech zespołu metabolicznego (MS), takich jak otyłość trzewna, podwyższone BMI i hiperglikemia na czczo, niż danio pręgowane z grupy kontrolnej, w której ryby nie były narażone na działanie etanolu. Odkrycia sugerują również, że zmniejszona aktywność ruchowa, nieprawidłowy rozwój wątroby i zmiany transkrypcyjne wzmagają rozwój SM w grupie pacjentów z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Wyniki powyższego badania opublikowane zostały w magazynie Lab Animal.

Więcej informacji…

https://www.nature.com/articles/s41684-020-0543-z

Mutacja genów, spożycie alkoholu a rak żołądka w populacji azjatyckiej

Grupa japońskich naukowców odkryła wstępowanie podwyższonego ryzyka raka żołądka u w populacji wschodnich Azjatów z określoną mutacją genów i nawykami związanymi z piciem alkoholu. Wyniki powyższego badania opublikowane zostały w magazynie Science Advances. Wcześniejsze badania wykazały, że wśród czynników ryzyka wystąpienia raka żołądka znajduje się kolejno dieta, wiek, choroby przewodu pokarmowego. Zaobserwowano również, że powyższa choroba występuje częściej w populacji wschodnich Azjatów, dlatego też naukowcy postanowi przyjrzeć się mutacjom genów jak i nawykom związanym z piciem alkoholu wśród tej konkretnej grupy. W przeprowadzonym badaniu uwzględniono między innymi dane genetyczne 513 pacjentów z rakiem żołądka (zarówno rasy azjatyckiej, jak i innych ras).

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2020-05-gene-mutation-combined-habits-gastric.html

Ostrzeżenia o rakotwórczym działaniu alkoholu na etykietach

Przedstawiciele Alcohol Action Ireland podkreślają konieczność zamieszczenia informacji o rakotwórczym działaniu alkoholu na etykietach napojów alkoholowych. Konieczność powyższych zapisów została zamieszczona w Ireland's Public Health (Alcohol) Bill, jednakże jak do tej pory nie wprowadzono nakazu zamieszczenia informacji zdrowotnych dotyczących szkodliwego działania alkoholu. Dowiedziono, że alkohol przyczynia się do powstawania raka piersi, przewodu trawiennego w tym przełyku, jamy ustnej, krtani, okrężnicy.

Więcej informacji …

https://www.live95fm.ie/news/live95-news/fresh-calls-for-cancer-warnings-on-booze/


STYCZEŃ

Łożysko pomocne we wczesnej diagnozie zaburzeń rozwoju mózgu

Spożywanie alkoholu w ciąży stanowi główną przyczynę zaburzeń neurorozwojowych i behawioralnych u dzieci. Podczas gdy diagnoza pełnoobjawowego FAS (Płodowego Zespołu Alkoholowego) jest dla grona medycznego zjawiskiem już nie kryjącym tajemnica, to Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) nadal pozostawia wiele pytań i wyzwań w procesie diagnostycznym. Większość dzieci z grupy FASD diagnozowana jest późno, bądź w ogóle z uwagi na brak wyraźnych cech dysmorficznych i zaburzeń neurorozwojowych. Kilka cennych lat wczesnego rozwoju dziecka w takiej sytuacji bezpowrotnie przepada. Obecne badania wykazały związek na osi łożysko – mózg, w kontroli procesów angiogenezy w mózgu płodu (tworzenia się naczyń włosowatych). Pod wpływem działania alkoholu, proces ten w życiu płodowym ulega zaburzeniu. W rozwoju płodowym prawidłowy proces angiogenezy jest ważny dla prawidłowego neurorozwoju. Obecne badania wskazują łożysko jako biomarker pomocny w diagnostyce FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). 

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31845877

Zaburzenia snu wśród niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym FASD

Problemy ze snem są wspólnym deficytem wśród dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (NDDs). Naukowcy przebadali podłoża zaburzeń snu wśród trzech poniższych grup dzieci: z autyzmem, z zespołem Downa, ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Analizie poddano związek jaki występuje między zaburzeniami snu a wynikającymi z tego zaburzeniami funkcjonowania, jak również dyskutowano jak poszczególne modele zaburzeń snu wpływają na zrozumienie ich etiologii, i mechanizmu powstawania zaburzeń.  Opiekunowie dzieci z NDDs zgłaszają powszechność problemów związanych ze snem dzieci, polegających między innymi na trudnościach z zaśnięciem jak również utrzymaniem snu.

Więcej informacji …

https://link.springer.com/article/10.1007/s40489-019-00193-8

Działania rządu australijskiego w zakresie profilaktyki alkoholowej

Zgodnie ze stanowiskiem the Foundation for Alcohol Research and Education (FARE), rząd australijski podejmuje działania mające na uwadze zdrowie przyszłych pokoleń. Jak już wiadomo MYEFO 2019-20 (The Mid-Year Economic and Fiscal Outlook) przekierowało kwotę $25 milionów dolarów na kampanię dotyczącą potencjalnych szkód jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu w ciąży, bądź w trakcie karmienia piersią.  Powyższa decyzja zbiegła się ze wzmocnieniem zaleceń the National Health and Medical Research Council (NHMRC), dotyczących spożywania alkoholu w ciąży, które obecnie przyjęły następująca formę: „Aby zredukować ryzyko szkód  jakie mogą wystąpić w życiu płodowym dziecka, kobiety będące w ciąży bądź ją planujące nie powinny spożywać alkoholu”.   Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2016 roku, co czwarta Australijka spożywa alkohol mimo faktu bycia w ciąży (the National Drug Strategy Household Survey). To powoduje, że każdego roku w Australii rodzi się około 76 tysięcy dzieci eksponowanych na alkohol w życiu płodowym. Australia ma jeden z najwyższych odsetek przypadków spożywania alkoholu w ciąży i szacuje się że FASD ma do 5% społeczeństwa australijskiego a rocznie rodzi się od 2 do 9% noworodków eksponowanych na alkohol w życiu płodowym.

Więcej informacji …

http://fare.org.au/vital-funds-for-protecting-women-and-children-from-alcohol-harm/

Wysoki odsetek osób, które pomyślnie zakończyły leczenie onkologiczne, spożywa alkohol

W Journal of the National Comprehensive Cancer Network (JNCCN) opublikowane zostały pierwsze jak do tej pory wyniki badania dotyczące zjawiska spożywania alkoholu przez osoby, które pomyślenie zakończyły leczenie onkologiczne. W badaniu analizie poddano dane z lat 2000-2017, dotyczące nawyków i postaw wobec alkoholu wśród byłych pacjentów onkologicznych (the National Health Interview Survey /NHIS). Z próby 34,080 uczestników, 56,5% było obecnymi konsumentami alkoholu, 34,9% deklarowała spożywanie umiarkowanych ilości a 21% deklarowały przypadki upijania się. Z uwagi na fakt, że alkohol jest czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych, badacze zaskoczeni byli tak wysokim odsetkiem osób po chorobie onkologicznej sięgających po napoje alkoholowe. Zgodnie z poczynionymi analizami okazało się, że odsetek osób upijających się był wyższy wśród osób młodszych, 18-34 lata (23,6%) w porównaniu do osób w wieku 75+ (2,6%).

Więcej informacji…

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-01/nccn-rsb010820.php

Co piąty konsument napojów alkoholowych przekracza rekomendowaną, tygodniową ilość porcji standardowych

Zgodnie z wynikami badania, 1/5 konsumentów alkoholu przekracza każdego tygodnia rekomendowane ilości porcji standardowych. Brytyjskie zalecenia dotyczące ilości tygodniowego spożycia alkoholu mówią o 14 porcjach standardowych co przełożyć można na 5 litrowych kufli piwa czy siedem lampek wina. 21% Brytyjczyków swym tygodniowym spożyciem, znacznie przewyższa zalecane normy. Przeprowadzone przez Yorkshire Cancer Research badanie na próbie 3 tysięcy Brytyjczyków wykazało, że co szósta osoba nie znała rekomendowanych na tydzień ilości porcji standardowych alkoholu. Dodatkowo 14% uważało, że rekomendowane ilości to 21 porcji standardowych tygodniowo, o 7 porcji standardowych więcej niż zalecane. Ponadto wykazano, że 7 na 10 konsumentów alkoholu nie było świadomych faktu, że każda ilość alkoholu może zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Yorkshire Cancer Research w celu ograniczenia ilości spożywanego alkoholu, rekomenduje wprowadzenie w życie poniższych zasad: zwiększ ilość dni w tygodniu bez alkoholu; wyznacz określoną sumę jaką wydajesz na alkohol i nie przekraczaj jej; między napojami alkoholowymi spożywaj wodę bądź napoje o niskiej zawartości cukru, spróbuj napoje o niskiej zawartości alkoholu bądź bezalkoholowe; pij alkohol w mniejszych ilościach wybierając mniejsza lampkę, mniejszy kufel; zwracaj się po wsparcie rodziny, przyjaciół.

Więcej informacji …

https://www.buxtonadvertiser.co.uk/must-read/fifth-drinkers-regularly-exceed-governments-weekly-recommended-alcohol-limit-1359706

Nadużywanie alkoholu może uszkadzać serce mimo braku jakichkolwiek wcześniejszych oznak

Badanie opublikowane w the Journal of the American Heart Association wskazuje na negatywne skutki nadużywania alkoholu na zdrowie serca. Konsekwencje te dotyczą zarówno struktury, jak i pracy narządu i mogą już mieć miejsce nawet przed symptomami. Powyższe zaburzenia zgodnie z nowymi wynikami badania, mogą być diagnozowane na podstawie specyficznych biomarkerów znajdujących się we krwi. Naukowcy przebadali próbki krwi 2,479 osób dorosłych z populacji ogólnej, zamieszkujących północno-zachodnia Rosję. W próbie tej znajdowała się również grupa 278 osób hospitalizowanych z powodu nadużywania alkoholu. Uczestnicy całej próby byli  wieku 35-69 lat.

Więcej informacji …

https://www.everydayhealth.com/heart-health/heavy-drinking-may-damage-the-heart-before-signs-appear-study-finds/

Autonomiczny układ nerwowy a prenatalna ekspozycja na alkohol – przegląd badań

Alkohol jest teratogenem, który negatywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka w czasie ciąży. Tkanką szczególnie wrażliwą na jego teratogenne działanie jest tkanka nerwowa. Jak do tej pory bardzo uważnie poddano analizie wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, natomiast deficytowym w wiedzy pozostaje wpływ alkoholu w życiu płodowym na autonomiczny układ nerwowy. Badania przeprowadzone na modelu zwierzęcym wykazały wpływ alkoholu w życiu płodowym na zmiany w autonomicznym układzie nerwowym ale mechanizmy powstawania tych deficytów, jak również związane z tym konsekwencje pozostają nieznane. Co dowiedziono, alkohol w życiu płodowym przyczynia się do zmniejszonej zmienności rytmu serca (HRV) w kardiotokografii płodowej.

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31891356

Alkohol jako czynnik ryzyka chorób

Wyniki badania opublikowanego w magazynie Lancet Public Health wskazują na widoczny globalnie czynnik ryzyka dla wielu chorób, jest nim alkohol. Najwyższy odsetek śmierci powiązanych z alkoholem odnotowano w Europie Wschodniej, Subsaharyjskiej Afryce, oraz krajach o niskim wskaźniku rozwoju społecznego.  Badacze porównali dane pochodzące z lat 2000, 2010, 2016 dotyczące poziomu spożycia alkoholu i  poziomu ryzyka szkód z tym związanych. Analizowane dane dotyczyły poziomu śmiertelności,  utraconych lat życia (w skutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu), lata życia z dysfunkcjami, stosunku lat życia z dysfunkcjami w stosunku do całego życia. We wszystkich przypadkach alkohol okazał się głównym czynnikiem ryzyka śmierci.

Więcej informacji …

https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/addiction/alcohol-consumption-worsens-global-burden-of-disease/

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowy: Brazylia

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) powstaje w wyniku ekspozycji płodu na alkohol. W Brazylii jak do tej pory przeprowadzono kilka badań mających na celu oszacowanie powszechności występowania FAS/FASD. Badania te obejmują tylko niektóre z obszarów Brazylii. Aby określić powszechność występowania FAS i FASD w Brazylii, naukowcy wykorzystali dostępne w tym zakresie dane, na podstawie których  szacuje się, że FAS występuje  od 0.5 do 2 na 1000 urodzeń rocznie a FASD od 10 do 50 na 1000 urodzeń rocznie. Na tej podstawie oszacowali, że rocznie rodzi się od 1600 do 5000 dzieci z FAS. Mając na uwadze cała populację, powszechność występowania FAS wynosi od 95 377 do 38 000 osób. Biorąc pod uwagę FASD, szacuje się, że od 1 900 000 do 9 500 000 Brazylijczyków może cierpieć z powodu deficytów wywołanych ekspozycją na alkohol w życiu płodowym.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.c oi/abs/10.1111/acer.14294om/d

Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą

Fundacja Badań nad Alkoholem (The Foundation for Alcohol Related Research /FARR) wspiera inicjatywę zmian legislacyjnych wprowadzających 0% tolerancji dla alkoholu za kierownicą. Powyższe zmiany mają wejść w życie w styczniu 2020 roku i zakazują kierowcą jakikolwiek pojazdów spożywania napojów alkoholowych przed ich prowadzeniem. Jak stwierdza dr Leana Olivier (FARR) uważa, że wprowadzenie prawa zera tolerancji skończy dyskusje dotyczące tego jaki powinien być dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowców.

Więcej informacji …

http://www.capetalk.co.za/articles/373377/new-law-on-0-blood-alcohol-limit-for-drivers-to-be-strictly-enforced-says-farr

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie