PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

LUTY 2019

Zmniejszenie spożycia alkoholu pomocą w rzuceniu palenia

Znaleziono odpowiedź o podłożu biologicznym, dlaczego palenie sprzyja piciu alkoholu i vice versa (the Oregon State University). Naukowcy poddali obserwacji grupę 22 palaczy uczęszczających na terapię odwykową w Toronto. Okazało się, że odpowiednio do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu również spadło zapotrzebowanie na nikotynę. Wcześniejsze badania dowiodły, że osoby o wysokim poziomie metabolizmu nikotyny mogą stanowić grupę osób palących więcej jak również mających większe problemy z rzuceniem nałogu.

Więcej informacji:

https://globalnews.ca/news/4800342/drinking-less-alcohol-help-smokers-quit-study/

Dzieci mające niepełnowartościową dietę, częściej sięgają po alkohol w wieku nastoletnim

Dzieci z niezdrowymi nawykami żywieniowymi, są w grupie podwyższonego ryzyka wczesnej i regularnej konsumpcji alkoholu w wieku nastoletnim (the Journal Public Health Nutrition). Wyniki przeprowadzonego badania pochodzą z danych międzynarodowego projektu, w którym udział wzięła Belgia, Cypr, Estonia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Węgry i Szwecja (IDEFICS/I. Family). Badaniem objęto grupę 2,263 dzieci. Aby zdobyć informacje dotyczące nawyków żywieniowych powyższej grupy, poziom cukru i tłuszczu zmierzono w dwóch blokach czasowych między 6 a 9 rokiem życia oraz między 11 a 16 rokiem życia. Rodziców poproszono o oszacowanie częstotliwość spożywania przez dzieci młodsze 40 wymienionych produktów. Po upływie lat, dzieci w wieku starszym, samodzielnie odpowiedziały na pytania dotyczące nawyków żywieniowych jak również konsumpcji alkoholu. Wśród nastolatków (od 11 do 16 roku życia), które miały niski poziom spożycia cukru i tłuszczy w młodszym wieku, 3% deklarowało spożywanie alkoholu w każdym tygodniu. Natomiast wśród (od 11 do 16 roku życia), które miały wysoki poziom spożycia cukru i tłuszczy w młodszym wieku, ponad 7% deklarowało spożywanie alkoholu w każdym tygodniu.

Więcej informacji:

https://medicalxpress.com/news/2018-12-children-poor-diet-alcohol-adolescence.html

 

Należy podwyższyć cenę minimalną alkoholu

Jak twierdzą Liberalni Demokracji, w Szkocji należy podnieść cenę minimalną alkoholu do poziomu 60 pensów. Zgodnie z prowadzonymi statystykami w latach 2017/2018 każdego dnia z powodów związanych ze spożyciem alkoholu trawiło prawie 100 osób. W okresie tym odnotowano 35,499 hospitalizacji spowodowanych alkoholem. Cena minimalna alkoholu na poziomie 50p została wprowadzona w Szkocji w maju 2018 roku, obecnie proponowane jest podwyższenie jej poziomu o 10 pensów.

Więcej informacji:

https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-6747021/Call-raise-minimum-price-alcohol-60p-unit.html

 

Narzędzie do diagnostyki Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Naukowcy odkryli urządzenie, które posłuży w diagnostyce FASD dzieci (the University of Southern California (USC), Queen's University (Ontario) and Duke University). Narzędzie diagnostyczne składa się z kamery i komputera i polega na nagraniu ruchu oka dziecka w różnych ściśle określonych zadaniach i sytuacjach. W ten sposób odnotowuje się charakterystyczny dla dziecka model ruchu gałki ocznej, który porównuje się z grupą kontrolną. Wzór ruchu gałki ocznej odbiegający od normy wskazuje na grupę ryzyka wystąpienia FASD i stanowi zalecenie do dalszej diagnostyki medycznej.

Więcej informacji:

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190226155023.htm

 

Wzrost konsumpcji alkoholu wśr ód osób starszych - Szwecja

W Szwecji zaobserwowano znaczący wzrost spożycia napojów alkoholowych wśród osób w starszym wieku. Tym samym wzrosła ilość wypadków powiązanych ze spożyciem alkoholu, mając również na uwadze fakt, że ilość wypadków/zranień i chorób automatycznie wzrasta również z wiekiem (the University of Gothenburg; The report Alkohol och äldre (“Alcohol and older people”). Szczególnie znaczący wzrost konsumpcji alkoholu zaobserwowano wśród 75-cio latków. W latach 1977 – 2006 odsetek starszych kobiet pijący alkohol wzrósł z 1% do 10%. Natomiast wśród starszych mężczyzn odsetek ten wzrósł z 19% do 27%. Jak twierdzą autorzy, raport jest doskonałym źródłem wiedzy dla osób powyżej 60 roku życia, ponieważ przekazuje im wiedzę dotycząca tego jak alkohol wpływa na funkcjonowanie ich ciała i organizmu i co może wpłynie na ich decyzje w zakresie poziomu spożycia.

Więcej informacji:

https://www.gu.se/english/about_the_university/news-calendar/News_detail//alcohol-consumption-and-alcohol-related-injuries-are-increasing-among-the-elderly.cid1617927

 

Kobiety lekceważą rakotw órcze działanie alkoholu

W przeprowadzonym badaniu wzięła udział grupa 35 kobiet w przedziale wieku od 45 do 64 roku życia, które nie miały diagnozy nowotworowej. Wszystkie uczestniczki poproszono o informacje dotyczące stylu picia napojów alkoholowych, poziomu edukacji jak również osobistych przekonań związanych z ryzykiem zachorowania na raka piersi (the Journal PLOS ONE). Zgodnie z otrzymanymi wynikami okazało się, że kobiety są gotowe do ograniczenia spożycia alkoholu w sytuacjach kiedy ma to wpływ na ich styl życia, relacje międzyludzkie czy wagę ciała. Natomiast większość kobiet nie dostrzega i wydaje się nie rozumieć ryzyka konsekwencji zdrowotnych związanych ze spożywaniem alkoholu, takich jak rak piersi. Zgodnie ze stanowiskiem the National Cancer Institute/NCI, każde 10g alkoholu (jedna porcja standardowa) spożywana każdego dnia podwyższa ryzyko wystąpienia raka piersi do 7%. Alkohol nie tylko poprzez zwiększanie poziomu estrogenów podwyższa ryzyko raka piersi ale również wpływa na gen BRAF, który także ma rakotwórcze działanie (University of Houston, 2016).

Więcej informacji:

https://metrovoicenews.com/women-are-giving-themselves-cancer-with-alcohol/

 

Alkohol śmiercionośnym czynnikiem we Francji

We Francji alkohol doprowadza do śmierci dziesiątki tysięcy osób każdego roku, w szczególności mężczyzn. Zgodnie z przedstawionymi danymi w 2017 roku, 41 tysięcy osób zmarło z powodów powiązanych z alkoholem. Liczba ta stanowi 7% przypadków śmiertelnych rocznie, wśród osób powyżej 15 roku życia. Przypadki śmiertelne powiązane z alkoholem, stanowią we Francji drugą pozycję po tytoniu. We Francji każdego roku umiera z przyczyn zależnych od alkoholu ponad 1 mężczyzna na 10 (11%) . Jest to liczba ponad dwa razy większa niż wśród kobiet (4%). W 2017 roku z powodów zależnych od alkoholu we Francji zmarło 30 tysięcy mężczyzn i 11 tysięcy kobiet.

Więcej informacji …

https://www.thelocal.fr/20190219/how-deadly-is-alcohol-for-the-french

 

 

STYCZEŃ 2019


Alkohol jako wyzwalacz migreny

Zgodnie z wynikami opublikowanego badania, wiele osób cierpiących na migrenowe bóle głowy postrzega alkohol jako jej wyzwalacz. Ponad 1/3 z grupy liczącej ponad 2 tysiące pacjentów cierpiących na migrenę uznało, że alkohol jest czynnikiem wyzwalającym charakterystyczny ból głowy (Leiden University Medical Center, Holandia). Co 4 z grupy 650 pacjentów przyznał się do rezygnacji z konsumpcji alkoholu ze względu na jego negatywny wpływ na migrenę. Natomiast 78% pacjentów nadal spożywających napoje alkoholowe, wskazało czerwone wino jako trunek wyzwalający migrenowy ból głowy. Wódce takie właściwości przypisało tylko 8% pacjentów.Jak twierdzą autorzy badania opublikowanego w the European Journal of Neurology, zależność jaka występuje między alkoholem a migreną nie jest do końca jasna i wymaga dalszych badań przy uwzględnieniu również innych czynników mogących wyzwalać ból migrenowy.

Więcej informacji:

https://news.abs-cbn.com/life/01/23/19/many-migraine-sufferers-wary-of-alcohol-as-headache-trigger

 

Słowacja wśród państw EU, najwięcej wydających na alkohol

Zgodnie z danymi WHO z 2017 roku, mieszkańcy Słowacji wypijają rocznie 12 litrów alkoholu per capita wydając przy tym 2,5% miesięcznego dochodu. Najwięcej na napoje alkoholowe wydają mieszkańcy Estonii. Słowacja zajmuje w tej kategorii 10 miejsce przy cenach alkoholu o ¼ niższych niż średnia wśród państw członkowskich UE. Państwa bałtyckie takie jak Estonia, Łotwa i Litwa znajdują się na pierwszych miejscach listy konsumentów napojów alkoholowych, gdzie mieszkańcywydają od 4% do 5,2% miesięcznego dochodu na alkohol. Najmniej na alkohol w miesięcznym bilansie wydają Włosi (0,9%) i Hiszpanie(0,8%).

Więcej informacji:

https://spectator.sme.sk/c/22034882/how-much-do-slovaks-spend-on-alcohol.html

 

Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży-University of Washington Medicine, Seattle

Zgodnie z wynikami opublikowanego w The Advances of Pediatric Research badania, ryzyko szkód poalkoholowych dziecka, podawanego ekspozycji na alkohol w życiu płodowym nie zależy wyłącznie od jego ilości. Czynnikiem odgrywającym dużą rolę w wielkości i zakresie deficytów odgrywa genetyka. Badacze obserwacji poddali grupę 84 par bliźniaków na przestrzeni 26 lat, odnotowując jednocześnie, że każda z par poddana była takiej samej ekspozycji na alkohol. Zaobserwowano, że w przypadku bliźniąt jednojajowych o identycznym DNA, deficyty związane z płodową ekspozycją na alkohol są takie same, podczas gdy wśród bliźniąt dwujajowych zależności takiej nie ma. Jak stwierdza profesor Susan Astley Hemingway (the University of Washington School of Medicine), niektóre przypadki są wręcz uderzająco odmienne, kiedy to jedno z bliźniąt ma pełnoobjawowy FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) a drugie ma niewielkie deficyty wywołane ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. Dlatego też należy pamiętać, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży dla rozwijającego się dziecka.

Więcej informacji:

https://komonews.com/news/healthworks/uw-study-no-safe-level-for-pregnant-women-to-drink-alcohol

https://newsroom.uw.edu/news/genetic-risks-play-part-fetal-alcohol-syndrome

 

Reklamy alkoholu a ryzykowne picie nastolatków

Badania tysięcy australijskich licealistów prowadzone przez ponad 10 lat dowiodły, że ekspozycja na reklamy napojów alkoholowych prowadzi do wzrostu jego spożycia. Choć w ostatniej dekadzie znacznie zmniejszyła się ilość reklam alkoholu w TV, to zgodnie z najnowszymi statystykami nadal licealiści stykają się ze średnio 9 reklamami alkoholu miesięcznie. W przeprowadzonym badaniu analizie poddano dane z przedziału lat 1997-2011 i zaobserwowano, że w okresie tym zmniejszyła się ilość reklam alkoholu w TV, natomiast wzrosła ilość reklam w gazetach, jak również nie podlegała żadnym regulacjom w mediach społecznościowych. Zgodnie z danymi z 2011 roku, nastolatkowie z pięciu największych miast australijskich przeciętnie mogli zobaczyć w TV od 6 do 9 reklam alkoholu. W roku 1997, w gazetach zamieszczano do 28% reklam alkoholu, podczas gdy w 2011 roku ilość ta wzrosła do 41%.

Więcej informacji:

https://www.smh.com.au/national/the-link-between-alcohol-ads-and-risky-drinking-in-australian-teens-20190113-p50r45.html

 

Palenie i picie a wpływ genów

Badacze z The University of Minnesota w jak do tej pory pierwszym badaniu naukowym mającym na celu określenie genów mających wpływ na podatność do uzależnień (the Nature Genetics). Naukowcy odkryli ponad 500 wariacji genetycznych mających wpływ na uzależnienie od alkoholu, czy nikotyny. Jak do tej pory wiadomych było tylko kilka. W badaniu wzięło udział 1,2 miliona osób od których zebrano informacje dotyczące wieku kiedy zaczęli palić, ilości dziennie wypalanych papierosów, czy kiedykolwiek byli regularnymi palaczami, czy kiedykolwiek próbowali rzucić nałóg oraz ilości alkoholu wypijanego w ciągu tygodnia.

Więcej informacji:

https://medicalxpress.com/news/2019-01-hundreds-genes-affecting-tobacco-alcohol.html

 

Każdego dnia w Europie z powodu alkoholu ginie 800 osób

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Światową Organizacja Zdrowia (WHO), Europe nadal charakteryzuje wysokie spożycie alkoholu. Poziom spożycia, jak również szkody wywołane alkoholem pozostają nadal na wysokim poziomie. Prawie połowa dorosłych konsumentów płci męskiej w populacji państw UE wraz z Norwegią i Szwajcarią znajdują się w wyraźnej grupie ryzyka krótko i długoterminowych konsekwencji nadużywania alkoholu. Prawie 1/3 przypadków śmiertelnych związanych z alkoholem stanowią przypadki choroby nowotworowej. W roku 2016 przypadków takich odnotowano 85 tysięcy.

Więcej informacji:

http://www.euro.who.int/en/countries/norway/news2/news/2019/01/every-day,-about-800-people-in-europe-die-from-alcohol-attributable-causes

 

Politykaalkoholowa w Turcji

Obowiązujące od 2019 roku regulacje prawne szczegółowo określają politykę alkoholową w obszarze ekonomicznym, prawnym i instytucjonalnym. Handel alkoholem zabroniony jest we wszystkie niepracujące święta (z kilkoma wyjątkami) a od stycznia 2021 roku również w weekend. Zabrania sięsprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 21 roku życia a handel detaliczny niemożliwy jest na terenie i w okolicy budynków edukacyjnych, wojskowych oraz medycznych.

Więcej informacji:

https://www.azernews.az/region/143626.html

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie