PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert  na realizację w latach 2017-2019 zadania pod nazwą Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO

NA ZADANIE "OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA""

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert  na realizację w latach 2017-2019 zadania pod nazwą "Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" i przyznaniu dotacji w wysokości 1.725.000 zł na realizację ww. zadania Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" z Warszawy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie