PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 2 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - na zadanie nr 15/3.1.2.2./17/DLO:

„Organizacja dwudniowego kongresu dla psychologów, psychoterapeutów oraz studentów wydziałów psychologii w zakresie rozpoznawania uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego, funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym w tym dzieci, współwystępowania zaburzeń psychicznych razem z uzależnieniem oraz możliwości pomocy” stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony, ponieważ nie został wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego.

Czytaj <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie