PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu zaprasza do udziału w IV międzynarodowej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo zdrowotne- ujęcie interdyscyplinarne" pod hasłem: Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej w dniach  26-28 kwietnia 2017 r. w Giżycku – Hotel Europa ***

Problematyka konferencji jest adresowana nie tylko do teoretyków, ale również praktyków z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego i obejmuje następujący zakres:

  1. Polityka bezpieczeństwa zdrowotnego (m. in. system opieki zdrowotnej, polityka prozdrowotna, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, podstawowe akty normatywne i ich realizacja w praktyce). 
  2. Uzależnienia (m. in. problemy definicyjne, sposoby rozpoznawania, typologie, przyczyny, fazy rozwoju). 
  3. Społeczne szkody uzależnień (m. in. przestępczość, bieda, bezrobocie, problemy z zatrudnieniem, patologie, dysfunkcje).
  4. Wpływ uzależnień na życie rodzinne i zawodowe człowieka (m. in. dysfunkcje rodziny, syndrom DDA, problemy w szkole, w pracy i w relacjach interpersonalnych, perspektywy życiowe, wykluczenie społeczne).
  5. Profilaktyka uzależnień (m. in. poziomy profilaktyki uzależnień, programy i strategie profilaktyczne, sposoby przeciwdziałania czynnikom ryzyka wśród młodzieży, rozwój  zainteresowań i umiejętności psychospołecznych, promocja zdrowia i upowszechnianie zdrowego stylu życia).
  6. Leczenie uzależnień (m. in. metody leczenia, terapia uzależnień, grupy zawodowe i społeczne zajmujące się uzależnieniami, mechanizmy systemowe, odbudowa poczucia wartości osób uzależnionych, skutki zdrowotne uzależnień).

Opłata konferencyjna w wysokości 300 zł, wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację recenzowanej monografii naukowej, uroczysty bankiet przewidziany wieczorem 26 kwietnia oraz integracyjną kolację grillową przewidzianą wieczorem 27 kwietnia

Zaproszenie oraz kartę zgłoszeniową, można pobrać na stronie http://zdrowie.wsb.net.pl/

Termin zgłoszeń upływa 11 kwietnia 2017 r.

W przypadku chęci korzystania z wyżywienia i noclegów, prosimy o dołączenie do opłaty konferencyjnej kwoty adekwatnej do wybranej i zaznaczonej w karcie zgłoszenia opcji. 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie