PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 2, 3, 4 i 5 października 2017 roku odbędzie się egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Sesja egzaminacyjna odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30.


Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 2, 3, 4 i 5 października 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

Do egzaminu zgłosiło się 138 osób, 31 osób nie zostało dopuszczonych do obrony, w tym 1 z powodu wykrycia plagiatu. Osoby niedopuszczone do egzaminu z powodu niskiej oceny merytorycznej prac otrzymają w najbliższym czasie listownie informację o niedopuszczeniu do egzaminu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od dnia posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych) wysłane zostanie pisemne uzasadnienie powyższej decyzji Komisji (szczegółowa recenzja). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane imienne, pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni i godziny - w obrębie czterech egzaminujących komisji - została zamieszczona poniżej. Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego, np. w dniu 2 października, należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego.

Mapa z lokalizacją Centrum Szkoleniowego Roko znajduje się na stronie internetowej www.hotelroko.pl. Do ośrodka z Dworca Centralnego i Dworca Zachodniego kursuje autobus 127 do przystanku Płużańska 02. Inne połączenia można znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl. PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu, w związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w Hotelu Roko proszone są o kontakt bezpośrednio z Hotelem pod numerem 22-863-85-43.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Kolejność wejść na egzamin 2 października
Kolejność wejść na egzamin 3 października
Kolejność wejść na egzamin 4 października
Kolejność wejść na egzamin 5 października

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie