PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza przetarg nieograniczony pt  „Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez ich nastoletnie dzieci – ogólnopolskie badanie rodziców i ich dzieci urodzonych w 2000 r. i 2002 r.”  Znak sprawy: 2/DPR/2017; termin składania ofert: 29  wrzesień 2017 godz. 12:00.

Załączniki

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowego
  5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
  6. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp
  7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie innego podmiotu o tym, że nie podlega on wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie