PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 05-06-07 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się XXXVIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 88 osób (80 osób starało się o tytuł specjalisty, 8 o tytuł instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac od 14 osób. W tej sesji egzaminacyjnej wśród złożonych prac wykryto również 3 przypadki plagiatu.

Przypominamy: niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są pod kątem podobieństwa do innych prac przy pomocy specjalistycznego programu.

Do egzaminu zakwalifikowano 71 osób. Dwie osoby nie stawiły się na egzamin. W rezultacie do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyły 53 osoby, do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyło 8 osób.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

Egzaminatorzy podczas obrony skupiają się głównie na pracy terapeutycznej zaprezentowanej przez kandydata, pytają o zastosowane interwencje, o kryteria ich doboru. Ciekawi są także, jak kandydat rozumie pacjenta, jego funkcjonowanie, reakcje na działania terapeuty.

Po listopadowej sesji egzaminacyjnej lista certyfikowanych liczy już 2389osób, w tym 1947 osób posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 442 osoby posiadają tytuł instruktora terapii uzależnień.

Korzystając z okazji przypominamy Państwu, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Osoby, które będą przystępować do kolejnych sesji zapraszamy do lektury informatora dla osób przystępujących do egzaminu, zawiera on ważne wytyczne na temat konstrukcji pracy egzaminacyjnej oraz informacje na temat trybu składania wniosków o przystąpienie do egzaminu.

Zapraszamy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie